Świadectwo Jacka – wideo

Jacek wyemigrował z żoną z Polski do USA ponad 20 lat temu, tuż przed obradami Okrągłego Stołu. Ich pierwszy syn urodził się w Nowym Jorku w trzy miesiące po ich przyjeździe. Tak zaczęło się ciężkie emigracyjne doświadczenie, które znacie z własnego życia. Ogrom pracy, powolne dorabianie się. Gdy wydawało się, że Jacek miał już wszystko, co chciał osiągnąć – fajną rodzinę, dom, obywatelstwo, karierę, amerykańskie wykształcenie – w jego życie zakradła się pustka. Żona wróciła z wizyty w Polsce, oznajmiając mu, ze ich przyjaciele mają coś, czego rodzina Jacka w domu nie ma… Boga. Posłuchaj, co się dalej stało. Jeśli chcesz spotkać Jacka lub jego przyjaciół oraz innych Polaków, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi i za Nim podążają, przyjdź na spotkania Polonii z Jezusem. Spotykamy się w rożnych miejscach: kawiarniach, domach, na piknikach. Jesteśmy chrześcijańską wspólnotą Polaków na emigracji, których łączy pasja poznawania Boga. Staramy się w codziennym życiu podejmować bezkompromisowe decyzje i być radykalnie posłuszni Jezusowi. Swoją postawą oddania Bogu chcemy pozytywnie wpływać na rodziny, przyjaciół, Polonię i kraje, które nas ugościły. Wierzymy, że jedyną drogą do Boga jest Jezus. On powiedział, że „jest drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego” (Ewangelia Św. Jana 14:6). Miejsca i daty spotkań oraz wiele innych informacji odnajdziesz na naszym portalu internetowym www.PoloniazJezusem.com. Zapraszamy na świadectwo Jacka: kliknij tutaj.