Świadectwo Marka i Kasi

Witamy serdecznie.
Nazywamy się Marek i Kasia Skibiccy. Jesteśmy z Bydgoszczy i jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi. Jesteśmy protestantami. Pan Bóg okazał nam wielką łaskę, że mogliśmy się spotkać i chcemy opowiadać o tym co Jezus Chrystus uczynił w życiu każdego z nas. Marek przebywał 24 lata w więzieniu, gdzie nagrał płytę pt.”Piosenki zza krat”. Natomiast Kasia była 24 lata w zakonie. Po zawarciu małżeństwa założyliśmy chrześcijański zespół „Misja”. Nagraliśmy płytę z piosenkami chrześcijańskimi, które oddają chwałę Bogu za wszystko co dla nas czyni. Prowadziliśmy również Świetlicę Środowiskową w której poświęcaliśmy czas dzieciom z rodzin uzależnionych i potrzebujących pomocy. W Świetlicy pracują wolontariusze z różnych kościołów chrześcijańskich. Dzięki temu dzieci z różnych środowisk mogą usłyszeć o Jezusie Chrystusie i zbawieniu, które wysłużył dla nas. Odwiedziliśmy już wiele zborów ewangelicznych i zielonoświątkowych chwaląc Jezusa Chrystusa. Byliśmy we Włocławku, Toruniu, Warszawie, Płocku, Inowrocławiu, Bydgoszczy i Chojnicach a także w Gdańsku. Graliśmy i wielbiliśmy Boga również w środowisku katolickich emerytów, gdzie udało nam się zagrać w dzień emeryta. Chwała niech będzie Najwyższemu, że otwiera drzwi tam, gdzie nie ma takich możliwości. Odwiedziliśmy też Świdnicę, gdzie byliśmy w Areszcie śledczym głosząc więźniom Jezusa Chrystusa. Tam też graliśmy koncert, jak również w Strzegomiu obok Świdnicy. Staramy się docierać do ludzi i mówić im o działaniu Boga w naszym życiu. Odwiedziliśmy też więźniów w Koronowie i Bydgoszczy świadcząc o Bogu i jego łasce, którą okazuje każdemu, kto tylko przychodzi do Niego. Marek spotyka się z więźniami raz w tygodniu na spotkaniach AA, gdzie również głosi Jezusa Chrystusa i Jego działanie w życiu człowieka. Przyjeżdżamy z chęcią na zaproszenie każdego zboru. Od 18 marca do 20 marca gościliśmy w Szczecinie, gdzie wielbiliśmy Boga w Zakładzie Karnym wśród więźniów w Goleniowie oraz w Zakładzie Poprawczym wśród nieletnich chłopców. Widzieliśmy działanie Jezusa Chrystusa, chociażby w tym, że przez dwie godziny chłopcy słuchali i nikt nie wyrażał chęci wyjścia. Również działał przeciwnik Boga, gdy przestało działać całe nagłośnienie. Jednak wszystko opanowaliśmy, zagraliśmy na naszych instrumentach bez nagłośnienia i zaśpiewaliśmy pieśni oddające cześć Jezusowi Chrystusowi no i oczywiście podzieliliśmy się świadectwem naszego życia. Na koniec naszego pobytu oddaliśmy cześć Bogu podczas nabożeństwa w zborze zielonoświątkowym, gdzie także nie brakowało różnych niespodzianek. Nasza trasa świadczenia o wielkich dziełach Boga wzbogaciła się o Kłodzko. Tam też doświadczyliśmy działania Boga. Jeden z braci powiedział, że czekał na odpowiedź Boga w pewnej sprawie i my właśnie jesteśmy Bożą odpowiedzią dla niego. Warto jest jechać świadczyć o Jezusie i Jego działaniu, chociażby miał tylko jeden człowiek z tego skorzystać. Niech za każdą chwilę spędzoną w Kłodzku będzie chwała Najwyższemu. Relacje z Kłodzka można obejrzeć na: WWW.vimeo.com/22262684 lub na facebook. Również odwiedziliśmy Świebodzin i Zieloną Górę. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Ducha Świętego, którego działanie mogliśmy oglądać w tych wspólnotach. Także w Warszawie i Szczypiornie, gdzie byliśmy od 20 maja do 22 maja 2011r. Pan pokazywał, jak bardzo potrzebują Go ludzie biedni, głodni, bezdomni i uzależnieni od różnych nałogów. Jezus dał nam również gościć trzeci raz w Warszawie, gdzie braliśmy udział w pikniku ewangelizacyjnym, jak również w Bogatyni w ewangelizacji ulicznej. Mogliśmy zobaczyć jak bardzo ludzie są spragnieni Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Także ludzie najbardziej odrzuceni przez swoich bliskich z powodu swojego złego postępowania, słuchali o Jezusie i Jego wielkich dziełach w naszym życiu podczas naszego pobytu w Koszalinie. Odwiedziliśmy tam dwa zakłady karne oraz zakład poprawczy. Bóg nikogo nie odrzuca i każdemu daje szansę zmiany życia, przychodzi ze swoją łaską. Od człowieka zależy, czy przyjmie ją. Ten dar Pana przyjmuje coraz więcej ludzi osadzonych w zakładach karnych. Sami o tym opowiadali na spotkaniu nawróconych więźniów w Żelaźnie. Niech będzie chwała Najwyższemu, że wyciąga takich ludzi i daje im nowe życie. Ostatnio spotkaliśmy się w Ustroniu z ludźmi uzależnionymi, których Jezus Chrystus dotykał swoją łaską, czego byliśmy świadkami. Nasze pieśni i świadectwa życia również pozwalały tym ludziom zbliżyć się do Pana i Jemu całkowicie zaufać. Ostatnio odwiedziliśmy Zakład Karny niedaleko Kamienia Pomorskiego. Dziękujemy Jezusowi za Jego moc i działanie pośród więźniów. Niech On nawet tam będzie poznawany i wielbiony. Na drodze naszego świadczenia o wielkich dziełach Boga była ponownie Warszawa i Społeczność Chrześcijańska Północ. Wspaniale jest widzieć jak Jezus ma wszędzie tych, co Go kochają i żyją według Jego słowa. Od 28 października do 30 października braliśmy udział w Kongresie Misyjnym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzieliliśmy się doświadczeniami działania Boga w życiu każdego z nas i Jego potężnej mocy w przemianie naszego życia. Odwiedziliśmy również Gorzów Wlkp. gdzie chwaliliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa podczas uroczystości jakie miały miejsce w zborze Hosanna 6 listopada 2011r. Następnie odwiedziliśmy więzienie w Fordonie – dzielnica Bydgoszczy, gdzie zagraliśmy koncert w andrzejki 30 listopada 2011r. Dotarliśmy również drugi raz na Kongres w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zawierciu. Był to Kongres ASI od 08 grudnia do 11 grudnia 2011r. Cieszyliśmy się, że mogliśmy głosić naszego Zbawiciela Jezusa, który przyjmuje każdego człowieka, który Jemu oddaje swe życie i chce iść za Nim. Ostatnio, bo całkiem niedawno 12 lutego 2012r. odwiedziliśmy Zakład Karny we Wronkach. Zagraliśmy tam dwugodzinny koncert. Dzieliliśmy się tym, co przeżywaliśmy w naszym życiu i chwaliliśmy za to wszystko Boga naszymi pieśniami. Wierzymy, że każdy człowiek może rozpocząć nowe życie i to co stare zostawić za sobą. Bardzo miłym akcentem kończącym spotkanie, były pytania Osadzonych: kiedy ponownie przyjedziemy i zagramy dla nich koncert. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdą osobę, którą spotykamy w naszej służbie. Bardzo dziękujemy Bogu, bo otworzył dla nas drzwi Zakładu Karnego w Cieszynie na Śląsku. To co tam zobaczyliśmy, było dla nas wielkim świadectwem działania Jezusa Chrystusa w tym miejscu. W koncercie wzięli udział Więźniowie, którzy już oddali swoje życie Bogu lub też chcą niedługo to uczynić. Atmosfera była pełna radości, pokoju i obecności Ducha Świętego. Chwaliliśmy również Pana u Wolnych Chrześcijan, gdzie bardzo przeżyliśmy tę wolność w Jezusie Chrystusie.

Usłużyliśmy również w Ustroniu podczas Dni Upamiętania, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Niech będzie chwała Najwyższemu, że daje nam poznać, gdzie chce, abyśmy świadczyli o Nim. Ostatnie nasze wielbienie Pana było w Katowicach w zborze Betania, gdzie były osoby, które oddały swoje życie Jezusowi, oraz przystanek Żywiec. Wspaniale było tam chwalić Jezusa Chrystusa za każdą łaskę otrzymaną od Niego i przez pieśni oraz świadectwa wzmacniać, tych, którzy tego potrzebują. Niech tylko Bogu będzie chwała przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Pan Bóg dał nam następną możliwość świadczenia o Nim teraz w Gdańsku w zborze Wolnych Chrześcijan. Niech Jezusowi będzie chwała za Jego działanie w życiu człowieka i za to, że tylko On może pociągnąć do siebie i okazać łaskę niczym nie zasłużoną. Jezus otwiera przed nami różne możliwości, także świadczenia o Nim w Skierniewicach podczas koncertu na Jego chwałę, ale również mogliśmy wielbić Go podczas ślubu Adama i Edyty, gdzie spotkała się miłość Najwyższego z miłością ludzką. Odwiedziliśmy również Osiedle pod Brodnicą, gdzie zagraliśmy koncert ewangelizacyjny. Wielką radością było to, że kilka osób z tego Osiedla spotkały się z nami w niedzielę na nabożeństwie w misji prowadzonej w Brodnicy przez kościół zielonoświątkowy. Musimy przyznać, że była to jedna z trudniejszych ewangelizacji prowadzonych w plenerze. Jednak Pan nad wszystkim czuwał i całe spotkanie zakończyło się w spokoju. Również kolejny raz chwaliliśmy Pana Jezusa Chrystusa w Szczecinie i dzieliliśmy się świadectwem działania Boga w naszym życiu. Odwiedziliśmy także Dąbrowę Górniczą, gdzie oprócz koncertu wraz z świadectwami, prosiliśmy Jezusa o różne sprawy przedstawiane przez uczestników nabożeństwa. Wielką naszą radością było, kiedy mogliśmy odwiedzić Wolę Piotrowa, oraz trzy więzienia w pobliżu tej miejscowości: Uherce Mineralne, Łupków oraz Moszczaniec. Wszędzie mówiliśmy o Jezusie Chrystusie i Jego dziełach w naszym życiu a przede wszystkim o łasce, którą nam okazał i może okazać każdemu człowiekowi, bez względu na osobę. Mogliśmy tego doświadczyć podczas kolejnych Dni Upamiętania w Ustroniu, gdzie do Pana przychodzili zarówno bogaci jak i biedni, żyjący w wolności jak i w zniewoleniu. Jezus wszystkich przyjmował.

Pragniemy poinformować, że za koncerty, które gramy nie bierzemy żadnej zapłaty, ale jeśli dany zbór czuje potrzebę wsparcia naszej służby, to za każde pobłogosławienie jesteśmy wdzięczni Bogu. Prosimy natomiast o zwrot kosztów podróży, byśmy mieli fundusze na to, by docierać do ludzi z Ewangelią i mówić, jakich cudów dokonał Bóg w naszym życiu, a także przez nasze pieśni i płyty, które przywozimy z sobą i które można nabyć. Niech Bóg odbiera chwałę za to, że mogliśmy dzielić się świadectwem i piosenkami w Bielsku-Białej u Wolnych Chrześcijan. Widzimy, że Duch Święty dotyka również ludzi nawróconych, którzy są blisko Jezusa. Wiemy to z relacji Braci Przełożonych. Dotarliśmy również do Malborka, gdzie oddaliśmy Bogu chwałę z tymi, którzy przyszli na popołudniowe nabożeństwo. Jezus też otworzył drzwi więzienia w Nowogardzie i mogliśmy skazanym mówić o miłości Boga. Natomiast w Łobzie chwaliliśmy Jezusa Chrystusa za Jego działanie podczas nabożeństwa wraz z wszystkimi uczestnikami. Był to dwugodzinny koncert. Ostatnio odwiedziliśmy Puławy, gdzie wielbiliśmy Boga za łaski, którymi obdarza nas każdego dnia. Dziękujemy Bogu za to, że posyła nas w coraz to nowe miejsca i otwiera serca ludzi. Chwała Jezusowi Chrystusowi za Betezdę w Bydgoszczy, gdzie przychodzą ludzie głodni, ale nie tylko zwykłego chleba, ale również Słowa Bożego. Dziękujemy za Licheń w którym mogliśmy oddać cześć Samemu Bogu. Były również Potulice i Siedlce, gdzie dzieliliśmy się przemianą dokonaną przez Boga w nas z Osadzonymi w więzieniach. Dziękujemy za Wąbrzeźno i Ewangelizację na Rynku i Osiedlach Socjalnych. Mogliśmy gościć również w Żyrardowie na zakończenie Tygodnia Misyjnego i zagrać na chwałę Pana.

Odwiedziliśmy też Terespol, gdzie oglądaliśmy wspaniałe działanie Ducha Świętego. Potem był Mikołów i koncert na Rynku. Następnie było Miastko i zjazd nawróconych recydywistów i tych, którzy usługują w więzieniach. Ostatnio miejscem naszego uwielbiania Jezusa Chrystusa był Chorzów i Kraków. W Krakowie społeczność w Domu Łazarza i udział w Festiwalu Życia. Niech Najwyższy będzie uwielbiany w każdym miejscu na ziemi. Wspaniałe chwile przeżyliśmy w Słubicach, świadcząc w więzieniu, że tylko Jezus Chrystus ma moc, aby zmienić życie człowieka. Potem był Wołczyn i koncert ewangelizacyjny. Następnie Grodzisk Mazowiecki i uwielbianie Pana za wszystko co jest naszym udziałem, a co tylko Jemu zawdzięczamy. Był też Stargard Szczeciński i odwiedziny Skazanych, oraz ponownie Kraków i otwarcie nowego domu „Domu Korneliusza”.Odwiedziliśmy również Kutno, gdzie wzięliśmy udział w konferencji „Jezus Żyje”. W Kołobrzegu Marek usłużył słowem i dzieliliśmy się tym, co Pan czyni w naszym życiu i jak nas prowadzi. Pruszcz Gdański to spotkanie nie tylko z ludźmi oddanymi Panu, to także rozmowy z tymi, którzy Jezusa szukają. Biednymi, bezdomnymi i głodnymi, ale otwartymi na słowo Pana. Odwiedziny w Łobzie, to także spotkanie w więzieniu w Nowogardzie i odnowienie znajomości ze Skazanymi ze spotkania w czerwcu, oraz pierwsze wejście i spotkanie z Więźniami w Płotach. Dziękujemy Bogu za Jego wspaniałe działanie również w miejscach odosobnienia. Mogliśmy podziwiać klimat południa Polski, gdy dotarliśmy do Głubczyc, gdzie dzieliliśmy się tym w jaki sposób dokonało się w nas samych nawrócenie. Ostatnim odwiedzonym przez nas więzieniem było więzienie dla Kobiet w Grudziądzu. Dziękujemy Bogu, że otwiera drzwi, które kiedyś były zamknięte. Kolejnym miejscem było również więzienie dla kobiet w Czersku. Ogromnie dziękujemy Panu za wspaniałą Bożą atmosferę. Niech Duch Święty zmienia serca tych kobiet. 21 lutego 2013 roku mieliśmy szansę świadczyć o Bogu i Jego miłości w programie drugim TVP w „Pytanie na śniadanie” oraz w stacji tv Polsat Cafe. Niech coraz więcej będzie tych, którzy będą oddawać chwałę Jezusowi Chrystusowi. Ostatnim Zakładem karnym, który odwiedziliśmy był Sztum. Na spotkanie ewangelizacyjne przybyło ok. 100 więźniów. Również w więzieniu można być wolnym człowiekiem, gdy tę wolność odbiera się od Chrystusa. Oprócz więzienia braliśmy udział w dziękczynieniu Bogu za istnienie Wspólnoty wierzących w Wiśle. Dziękujemy Najwyższemu za ten czas, podczas którego również sami byliśmy ubogaceni. Chwaliliśmy Boga również poza granicami naszego kraju – w Anglii, gdzie graliśmy dla Polaków, którzy tam mieszkają, albo przyjeżdżają do pracy. Tam świadczyliśmy o wielkich dziełach Jezusa Chrystusa, które dokonał w naszym życiu. Niech Najwyższemu będzie chwała. Wakacje i urlopy są czasem wypoczynku, ale nie są wolne od służenia Panu i oddawania Jemu czci. W czerwcu 2013r. Spotkaliśmy się z wierzącymi w Kołobrzegu, gdzie dzieliliśmy się tym w jaki sposób Jezus Chrystus nadal działa w naszym życiu i tam też odwiedziliśmy Dom Samotnej Matki jak i Dom Bezdomnych. W drodze powrotnej zajechaliśmy do Pruszcza Gdańskiego, chociaż komuś bardzo zależało, abyśmy tam nie dotarli. Bóg jest Zwycięzcą i zwyciężył złego i dlatego nam nic nie może zrobić. Koncert w Pruszczu Gdańskim zagraliśmy i były osoby, które dzieliły się z nam, że noszą się z zamiarem przyjęcia chrztu wiary. Chwała Panu. W sierpniu 2013r. Odwiedziliśmy dzieci i młodzież przebywającą na obozie w Teodorowie za Włocławkiem. Wiemy, że byliśmy tam przynajmniej dla jednej osoby, która miała usłyszeć coś z naszego życia. Tak chcemy wykorzystywać każdy czas nawet wakacyjny, aby dzielić się tym, co Pan uczynił i czyni w naszym życiu, bo czas jest krótki i nie wiemy ile jeszcze czasu nam zostało, to wie tylko On nasz Pan. Cieszymy się, że mogliśmy świadczyć o Panu w Żytkowicach, Dęblinie i Piątkowie a także w zakładzie karnym w Wojkowicach i w zborze w Chorzowie. Dziękujemy Najwyższemu za to, że daje nam możliwość opowiadania o wielkich rzeczach, które czyni. I posyła nas coraz dalej, gdzie możemy dzielić się doświadczeniami z Bogiem i Jego działaniem w naszym życiu.

Mamy nagrane też dwa filmy o naszym życiu:
1.Świat zza krat
2.Droga do szczęścia

Były nakręcone na potrzeby telewizji lokalnej, oraz program nakręcony dla tv Polsat Cafe pt.”Historie Miłosne”, gdzie dzięki tv mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami Boga w życiu. Nie byłoby Marka i Kasi, gdyby nie ingerencja Jezusa Chrystusa w nasze życie. Przesyłamy też w załączeniu krótką prezentację muzyczną. O naszej działalności można też dowiedzieć się na:
nasza klasa –Marek Skibicki
Facebook – Kasia Skibicka
Kontakt: Tel.660165171, 694343693

Pozdrawiamy Kasia i Marek Skibiccy. Niech Jezus Chrystus błogosławi w każdej chwili życia i mamy nadzieję na spotkanie, czekamy na odpowiedź.

„Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał” (J 10,40).

Nasz adres:
Marek i Kasia Skibiccy
ul. Huzarska 1/15
85-334 Bydgoszcz