Świdectwa z chrześcijańskiego ośrodka dla osób uzależnionych Nowa Nadzieja

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich działa od 1993 r. Posiada osobowość prawną Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Działa jako jednostka pozarządowa i samofinansująca się. Prowadzi działalność resocjalizacyjną, readaptacyjną, charytatywno-opiekuńczą, na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz działalność profilaktyczną wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadectwa osób, które tam trafiły i zostały uwolnione możesz przeczytać klikając tutaj. Serdecznie zapraszam.