ODNOŚNIE DO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA

Wierzę, że do zapoczątkowania chrześcijańskiego życia potrzebujemy usprawiedliwiającej Bożej łaski i duchowego odrodzenia [(Tytusa 3:3-6) nowego narodzenia (Jana 3:1-8) – co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], a do prowadzenia tego życia łaski uświęcającej [(Hebrajczyków 12:14) – więcej na ten temat, kliknij tutaj] i mocy Ducha Świętego [(Rzymian 15:13/ 1 Koryntian 2:5) – więcej na ten temat, kliknij tutaj]. Chrześcijanin ma zwalczać duchowe potęgi ciemności poprzez żarliwą modlitwę w imieniu Jezusa (Filipian 4:13), używając Słowa Bożego i mocy Ducha Świętego. Powinien „toczyć duchową wojnę”, zakładając na siebie „zbroję Bożą” (Efezjan 6:10-18), w cierpliwości i pokorze znosząc przeciwności. Będąc posłuszny poleceniu Chrystusa, ma werbować uczniów pośród wszystkich narodów i być świadkiem Ewangelii w słowie i czynie (Mateusza 5:13-15) – jeśli chciałbyś sprawdzić, czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem, kliknij tutaj.