ODNOŚNIE DO DARU MÓWIENIA INNYMI JĘZYKAMI

Wierzę, że posiadanie daru mówienia innymi językami jest możliwe także i dziś. Pismo Święte mówi o dwóch różnych rodzajach języków: ludzkich – zrozumiałych dla człowieka – i anielskich, niezrozumiałych, które można tłumaczyć.
a) Języki zrozumiałe – czytamy o nich w Księdze Dziejów Apostolskich 2:1-4. Ich przeznaczeniem jest przekazanie zrozumiałej informacji. Dziś forma ta należy do rzadkości, choć słyszy się świadectwa o takich przypadkach (głównie wśród misjonarzy).
b) Języki niezrozumiałe, anielskie, które można tłumaczyć – czytamy o nich w 1. Liście do Koryntian 14:2-6. Przeznaczeniem tego rodzaju języka jest umocnienie [budowanie (1 Koryntian 14:4)] osób wierzących i ich związku z Bogiem. W dzisiejszych czasach temat ten wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ część z tych, którzy utrzymują, że posiadają ten dar, używa go niezgodnie z zaleceniami Słowa Bożego – więcej na temat tego daru możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.