ODNOŚNIE DO EWANGELII SUKCESU

Wierzę, że jest to nauka, która z różnych powodów nie podaje pełnej prawdy o Bogu, Jezusie, grzechu, stanie ludzkości, wiecznym przeznaczeniu lub obowiązkach każdego chrześcijanina. Jest ona głoszona w celu pozyskania ludzi dla organizacji (często Kościołów), utrzymania ich w nich lub w celu zdobycia jakichś korzyści materialnych (Galacjan 1:6-10 / 1 Tesaloniczan 2:4-11). Ta forma nauczania daje słuchaczom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, kierując ich ku niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego i błędnemu zrozumieniu Boga (Marka 13:5-6). Niebezpieczeństwem jest to, że nauka ta skupia uwagę na sprawach doczesnej pomyślności (zdrowiu fizycznym, dostatku materialnym lub świetnym samopoczuciu), prowadząc tysiące szczerych i aktywnych chrześcijan do rozczarowania, a często odejścia od Boga (zobacz, dlaczego jest to aż tak szkodliwe, klikając tutaj). Pismo Święte ostrzega przed nią zarówno nauczycieli (Jakuba 3:1), jak i słuchaczy (1 Jana 4:1 / Galacjan 1:6-7 / 2 Tymoteusza 4:3 / 1 Tymoteusza 4:1), zachęcając do badania i oceniania tego, co słyszymy (Mateusza 7:15-20 / 2 Piotra 2:1-3). Wierzę, że prawdziwie odrodzony człowiek (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6 / Jana 1:11-13) rozpozna ewangelię sukcesu i odpowiednio zareaguje. Obejrzyj krótki film na ten temat, klikając tutaj.