ODNOŚNIE DO INTERPRETACJI PISMA ŚWIĘTEGO

Wierzę, że do właściwej interpretacji przesłania zawartego w Biblii niezbędne jest nowe narodzenie [(Jana 1:12-13) duchowe odrodzenie (Tytusa 3:3-5)]. Dzięki wiedzy, mądrości, inteligencji czy wysiłkowi możemy odkryć i właściwie rozumieć tylko część prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Wierzę, że jedynie aktywność Ducha Świętego w nas i przemiana naszego życia, umysłu, serca i ducha, której dokonał Bóg, może doprowadzić do głębokiego i poprawnego zrozumienia Bożego przesłania (1 Koryntian 2:11-14). Niewłaściwy odbiór Słowa następuje w wyniku ingerencji człowieka (1 Koryntian 2:4-7), jego pychy, niewłaściwego nastawienia, złych emocji i uczuć lub działania „duchowych mocy ciemności” (Efezjan 6:12). Więcej na temat interpretacji Pisma Świętego możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.