ODNOŚNIE DO KALWINIZMU, ARMINIANIZMU I WESLEYANIZMU

Wierzę, że główne założenia tych nauk i poglądów pochodzą ze Słowa Bożego. Błędem jest jednak rozpatrywanie ich w oddzieleniu od całego przesłania Pisma Świętego. Apostoł Paweł, chcąc utrzymać jedność Kościoła i spójność Bożego przesłania, nauczał tych prawd w swoich listach i umiał je ze sobą pogodzić. Pisał np. o łasce (Efezjan 2:5), zbawieniu (Efezjan 2:8-9), naszej zależności od Boga (1 Koryntian 15:10), obowiązkach (Filipian 2:12), uczynkach (Efezjan 2:10), służbie (2 Koryntian 6:3-10) i odpowiedzialności (2 Koryntian 6:1-2). Nie rozgraniczał ich, ponieważ stanowiły całość objawienia dla Kościoła i były przeznaczone dla ludzi wierzących należących do wielu grup społecznych i znajdujących się w różnym stanie duchowym, w rozmaitych okolicznościach i potrzebach. Pismu Świętemu zarzuca się, że zawiera sprzeczności (jak w przypadku różnic w doktrynach kalwinizmu, arminianizmu czy wesleyanizmu), jest ono jednak po prostu niewłaściwie interpretowane (więcej o interpretacji Pisma Świętego tutaj) i rozdzielane (np. gdy chodzi o te trzy poglądy) – ze szkodą dla jedności Kościoła (więcej o Kościele dowiesz się, klikając tutaj).