ODNOŚNIE DO MAŁŻEŃSTWA

Wierzę, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako jedno ciało, przeznaczając ich do wspólnego życia w jedności i harmonii (Efezjan 5:31). W dzisiejszych czasach (w czasach Nowego Przymierza) tylko w takiej formie – jako jeden mężczyzna i jedna kobieta – należy zawierać związki małżeńskie (1 Mojżeszowa 1:27). Zawarcie jakiegokolwiek innego rodzaju małżeństwa jest przez Boga niedozwolone i podlega Jego karze. Wierzę w nierozerwalność związku małżeńskiego dwojga ludzi duchowo odrodzonych (Mateusza 19:8), która jest możliwa dzięki łasce i mocy Ducha Świętego. W przypadku problemów małżeńskich dopuszczam możliwość tymczasowej separacji w celu naprawy relacji i powrotu do trwałego związku. Wierzę, że szczera, żarliwa modlitwa (w imieniu Jezusa) dwojga wierzących ludzi pomoże i przywróci harmonię małżeństwa. Jedynie w przypadku małżeństw, w których jedna ze stron jest niewierząca, Pismo Święte dopuszcza rozwód. Jest to możliwe, gdy chodzi o wszeteczeństwo [nie zdradę (Mateusza 19:8-9) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] lub gdy osoba nienawrócona nie chce przebywać w związku małżeńskim z wierzącym (1 Koryntian 7:15). Należy jednak podjąć wszelkie starania, by do tego nie doszło (1 Piotra 3:1-6) – wyczerpujący materiał na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.