ODNOŚNIE DO MODLITWY

Wierzę, że modlitwa jest duchową rozmową z Bogiem, w której nie są istotne pięknie dobrane słowa, wyuczone regułki, lecz szczerość i prostota serca [Bóg patrzy na serce (1 Samuela 16:7)]. Modlitwa jest jak rozmowa syna z ojcem, którego on szanuje, który jest jego przyjacielem, i z którego zdaniem się zawsze liczy.

a) Dlaczego się modlimy?
Wierzę, że nasz Ojciec jest żywym Bogiem, który pragnie mieć z nami bliską relację i chce utrzymywać z nami kontakt (właśnie poprzez modlitwę).

b) Dlaczego potrzebujemy modlitwy?
Wierzę, że spędzając czas z Bogiem (czerpiąc Jego moc i mądrość), poznajemy Go bliżej i doświadczamy przemiany naszych myśli, postaw, nastawienia do życia. Modlimy się, ponieważ Jezus to robił i uczył swoich uczniów, aby i oni to praktykowali – gorliwie i z wiarą.

c) Co stanowi istotę modlitwy?
Wierzę, że istotą modlitwy jest budowanie relacji z Bogiem, uwielbianie Go, składanie Mu dziękczynienia, wyznawanie naszych grzechów i smutków, proszenie Go o innych ludzi i nas samych.

Aby poznać więcej szczegółów na temat modlitwy, kliknij tutaj.