ODNOŚNIE DO PISMA ŚWIĘTEGO

Wierzę, że Bóg objawił się nam w Piśmie Świętym (zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie) słowami ludzkich autorów (2 Piotra 1:20-21). Jako natchnione Słowo Boże Biblia w oryginalnym manuskrypcie jest bez błędu. Jest pełnym objawieniem i źródłem odkrywczym prawdy o życiu i zbawieniu człowieka, a także o cechach, charakterze i woli samego Stwórcy. Pismo Święte – 39 ksiąg Starego Testamentu (pisma hebrajskie) i 27 ksiąg Nowego Testamentu (pisma greckie) – jest ostatecznym (najwyższym) autorytetem, któremu należy podporządkować realizację planów i celów życia (2 Tymoteusza 3:15-17). Dzięki łasce i mocy Ducha Świętego człowiek jest w stanie wierzyć we wszystko, czego naucza Biblia i być posłusznym wszystkiemu, czego wymaga, a także mieć nadzieję na spełnienie wszystkiego, co obiecuje. Jeśli chciałbyś:
• dowiedzieć się więcej na temat interpretacji Pisma Świętego, kliknij tutaj;
• dowiedzieć się więcej na temat historii Pisma Świętego, kliknij tutaj;
• obejrzeć film na temat Pisma Świętego, kliknij tutaj (Nowy Testament) i tutaj (Stary Testament).
Więcej na temat Pisma Świętego dowiesz się, klikając tutaj.