ODNOŚNIE DO POCHWYCENIA KOŚCIOŁA

Wierzę w pochwycenie Kościoła – ciała Chrystusowego, wszystkich wierzących chrześcijan (Rzymian 12:4-5 / 1 Koryntian 12:12-31) bez względu na denominacje, a także tych, którzy już umarli. Ci wierzący, którzy będą żyć w czasie, kiedy się to wydarzy (1 Tesaloniczan 4:16-17), zostaną w sposób widzialny połączeni z Chrystusem (1 Tesaloniczan 4:16-17), zabrani do domu Ojca w niebie (Jana 14:2-3) i zjednoczeni z tymi, którzy wcześniej umarli (1 Tesaloniczan 4:13-18). Ludzie, którzy nie będą oddzieleni od zła i niesprawiedliwości lub okażą się niewierni Jezusowi, pozostaną na ziemi (Mateusza 25:1 / Łukasza 12:45-46 / Mateusza 24:38-44). Stanowią oni część odstępczego Kościoła [listy do siedmiu zborów (Objawienie Jana 1:9-3:22)] i będą podlegać Bożemu gniewowi (Objawienie Jana 17:1 / 1 Tesaloniczan 5:4-11) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.