ODNOŚNIE DO ZROZUMIENIA BOŻEGO PRZESŁANIA I PRAWDY

Wierzę, że zrozumienie Bożego przesłania i prawdy wypływa bezpośrednio od Boga jako objawienie (Przypowieści Salomona 29:18 / Efezjan 3:1-5). Objawienie to odsłonięcie czegoś ukrytego (Efezjan 3:9 / Kolosan 1:26), czego człowiek nie jest w stanie odkryć czy zrozumieć w naturalny sposób. Dotyczy to każdego człowieka, bez względu na jego inteligencję, wykształcenie, status społeczny czy duchowy stan, w jakim się znajduje (Rzymian 16:25-27 / Efezjan 1:7-9). Objawienie może zawierać prawdę o Bogu, Chrystusie, życiu, duchowym stanie człowieka, celach i obowiązkach każdego chrześcijanina. Niektóre objawienia Bóg daje nam natychmiastowo, inne otrzymujemy w wyniku studiowania Słowa Bożego, życiowych doświadczeń czy nauczania innej osoby. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki aktywności Ducha Świętego w nas (Rzymian 8:8-9 / 1 Koryntian 2:11-14). Badanie objawień (a także doktryn, nauk, duchowych przeżyć, proroctw czy nauczycieli) poprzez bliską relację z Bogiem i Jego Słowem musi być nieodłączną częścią życia każdego chrześcijanina – więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.