Coś dla sceptyków

  1. Potop
  2. Dowody na istnienie Jezusa
  3. Stwórca, wiara albo fikcja
  4. Dowody na wiarygodność Pisma Świętego
  5. Wiara w Boga czy ateizm?
  6. W jaki sposób tłumaczę młody wiek Ziemi?
  7. Dlaczego Miłosierny Bóg nie pozwolił Adamowi i Ewie zjeść zaraz po grzechu pierworodnym owocu z drzewa życia, żeby żyli wiecznie w Edenie tylko odwalał całą tę szopkę z prorokami i Jezusem (Jana 3:16)?
  8. Co to jest prawda?
  9. Moje pytanie dotyczy fragmentu z 1-szej Księgi Samuela 15:3,… Czy słowa te pochodzą od Pana Boga, którego uwielbiasz?
  10. Źrenica Bożego oka