Czym jest wiara w Boga i jak ją posiąść w pełnym tego słowa znaczeniu? Ja wierzę w Boga, wierzę, że On istnieje, ale nie jest to zbyt trwałe.

W Piśmie Świętym wiara to nieustannie aktywna łaska, czyli nadnaturalne uzdolnienie pochodzące od Boga [(Efezjan 1:19 / Efezjan 2:8 / Rzymian 4:16 / Rzymian 12:3) – więcej o łasce dowiesz się, klikając tutaj]. Wyraża się ona wewnętrznym przeświadczeniem co do spraw obejmujących: istnienia niewidzialnego Boga, Jego obietnic, faktów lub innych duchowych przekonań. Wiara jest ufaniem temu, kim jest Bóg, co mówi i robi [to nie tylko wiara w istnienie Boga (Jakuba 2:19)] i jest jakby kluczem otwierającym drzwi do nieba, wiążącym ogniwem twojego związku z Bogiem, który sprawia, że nie ustępujesz pomimo przeciwności.

Podstawą wiary jest pewność. Jeśli zaczynasz wątpić, schodzisz z płaszczyzny wiary (Jakuba 1:2-8). Biblijna nauka o wierze wyraźnie stwierdza: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo […]”. W dalszym fragmencie czytamy: „[…] bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają” (Hebrajczyków 11:1-2 i 6). Zwróć również uwagę, co na temat wiary pisze Jakub: „[…] ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, (8) człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jakuba 1:6-8).

Niestety w codziennym życiu bardzo często wątpimy. Powątpiewania te nie dotyczą jedynie prawd wiary (naszego zrozumienia, poglądów, doktryn itp.). Najczęściej pojawiają się one (szczególnie w okresie trudności), kiedy dochodzi do konfrontacji – ja i Bóg. Na przykład:
• Czy Bóg mnie słyszy?
• Czy On to powiedział?
• Czy tak to powiedział?
• Czy właściwie rozumiem Jego słowa?
• Czy w ogóle jestem Jego dzieckiem?
• itp.

Dlatego bardzo często już jako duchowo odrodzeni chrześcijanie [(Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] napotykamy na różnego rodzaju przeciwności (ataki szatana, pokusy, niepewność, brak zaufania, argumenty logiki i zdrowego rozsądku, aspekty psychologiczne itp.). Są one po to, aby zbliżyć nas do Boga, aby nasza wiara była kształtowana [próbowana w ogniu (1 Piotra 1:6-7)] i stała się cenniejsza niż wszystko inne z tego świata. W duchowym życiu z Bogiem to bardzo ważne, ponieważ możesz nie mieć nic, ale kiedy masz mocną wiarę, masz wszystko – stoisz wówczas na twardym gruncie, nie lękasz się, masz cel życia, radość, pokój i nadzieję, której nikt i nic nie może ci odebrać. W 1. Liście Piotra 1:6-7 czytamy: „[…] weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (7) ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus […]”.

Nasuwa się więc wniosek, że wiarę (podobnie jak wewnętrzne przekonanie w jakiejkolwiek sprawie), należy budować, utwierdzać, pielęgnować i jednocześnie sprawdzać – więcej na ten temat kliknij tutaj i tutaj). Możesz bowiem gorliwie wierzyć w coś, co nie istnieje, jest sprzeczne z Bożą wolą i poza Jego wpływem – więcej na ten temat, tutaj. W Liście do Rzymian 10:1-3 Apostoł Paweł mówi o takiej właśnie gorliwości: „(1) Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu […]”.

Ty nie możesz nieodpowiedzialnie wierzyć, ani nie mogą kierować tobą emocje – więcej na ten temat, kliknij tutaj. W przypadku wiary w niewidzialnego Boga w twoim życiu musi być aktywny Duch Święty; utwierdzający twoją wiarę, objawiający i wskazujący ci właściwe kierunki życia [(1 Koryntian 2:9-16) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj]: „[…] tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, (22) który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” (2 Koryntian 1:21-22).

Piszę o tym, abyś nie myślał, że wiara to moc umysłu. Wiara pochodzi bezpośrednio od Boga (Efezjan 2:8) i utwierdzasz ją dzięki wspólnocie (więzi) z Nim, a także (jak już pisałem), poprzez doświadczenia i próby (1 Piotra 1:6-7). Bardzo ważne jest, abyś to zrozumiał, ponieważ dziś odwodzi się ludzi od właściwego źródła wiary (Bożego źródła), kierując ich w stronę obszarów psychologicznych (możesz posłuchać dwa kazania na ten temat, klikając tutaj). Pismo Święte naucza, że w sprawach duchowych (do których zalicza się wiarę) sam nic nie możesz zrobić, nawet uwierzyć (Efezjan 2:8-10), ani też (niezależnie od Boga) utwierdzić swojej wiary (2 Koryntian 1:21-24) – więcej na ten temat, kliknij tutaj. Cały czas Bóg musi być w to zaangażowany więc Ten, który dokonuje cudów, pomoże również i tobie. W 1 Liście do Koryntian 2:4-5 Apostoł Paweł pisze: „[…] A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, (5) aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.

Efezjan 2:8
„[…] albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar […]”.

Również w 1. Liście do Koryntian 3:5-7 Apostoł Paweł (nawiązując do wiary) pisze: „[…] bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. (6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. (7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost […]”.

Wynika z tego, że żyjąc wiarą, nieustannie musisz oczekiwać „pomocy z Góry” – i na tym buduj.

W jaki sposób (już jako ludzie wierzący) utwierdzamy naszą wiarę?

• Poprzez obcowanie z Bogiem w modlitwie – więcej o modlitwie dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez ciągłe napełnianie Duchem Świętym (Efezjan 5:15-19) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez nieustanne poznawanie Boga, Jego charakteru, woli i planu dla naszego życia (1 Jana 2:12-17) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez czytanie Słowa Bożego (Pisma Świętego) i karmienie się nim (2 Tymoteusza 3:15-17) – więcej o Piśmie Świętym dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez służbę dla Boga, która za sprawą Bożej mocy utwierdza naszą wiarę.

• Poprzez inne życiowe doświadczenia kształtujące nasz charakter i wiarę (1 Piotra 1:6-9) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez zaangażowanie w duchową walkę (1 Piotra 5:7-9), z której wychodzimy zwycięsko dzięki Bożej mocy (Efezjan 6:10) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez czujność i roztropność (Efezjan 6:10-20) – nie możemy „ślepo wierzyć” – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez ciągłe budowanie i odnawianie naszej wiary (2 Piotra 3:17-18) w oparciu o fundament Jezusa Chrystusa (Jana 15:1-7) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez bliską relację (więź) z Jezusem – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poprzez bliską relację z innymi wierzącymi [ciałem Chrystusa (Rzymian 12:4-5) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Jeśli masz więcej pytań lub nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, napisz: luke@zaJezusem.com.