1. i 2. Księga Samuela

Pierwotnie była to całość, jedna księga, którą później podzielono na dwie części: 1. i 2. Księgę Samuela. Księgi te opisują zmianę systemu przywództwa w Izraelu z sędziów na monarchię, a następnie czasy jej świetności. 1. Księgę Samuela możemy podzielić na trzy główne części poświęcone trzem najważniejszym postaciom: Samuelowi – ostatniemu sędziemu, Saulowi – pierwszemu królowi Izraela według woli ludu i Dawidowi – pierwszemu królowi Izraela według woli Boga (w linii mesjańskiej).