ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ I Z UCZYNKÓW

Wierzę, że zbawienie człowieka opiera się wyłącznie na jego wierze w Jezusa Chrystusa (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:21-26). Biblia wskazuje jednak, że autentyczność tej wiary uwidacznia się poprzez uczynki, kierując człowieka do działania (Jakuba 2:17-20). Następstwami tego będą m.in.: nawrócenie odrzucające grzeszny styl życia (Dzieje Apostolskie 2:37-40), poddanie się w posłuszeństwo Jezusowi (Dzieje Apostolskie 3:18-23), strzeżenie i utrzymanie nowego życia w Jezusie Chrystusie (Jana 15:1-7), służba wypływająca z miłości (Galacjan 5:5-6), uczestnictwo w utwierdzaniu Królestwa Bożego na ziemi (2 Piotra 1:5-11). Jeśli tego nie ma lub nigdy nie było (np. nawrócenia) to najprawdopodobniej coś jest nie tak. Dowodem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa (zbawczej wiary) są wypływające z niej uczynki (Jakuba 2:22). Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że wiara, która nie jest związana z uczynkami (i owocami), jest martwa (Jakuba 2:17-26). Więcej na ten temat, kliknij tutaj.