Post

Mateusza 6:16-18
„[…] a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (17) Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. (18) Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie”.

  1. Podstawowe informacje na temat postu
  2. Powinniśmy zmusić do postu nie tylko nasze usta
  3. Post (Joela 1:14)
  4. Rola postu w życiu chrześcijanina