Artykuły ewangelizacyjne

Mateusza 24:14
„[…] i będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”.