Na temat braterskich relacji

1 Jana 4:20-21
„[…] jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”.

  1. Braterstwo
  2. Życie w braterskich relacjach
  3. Zawiązywanie braterskich relacji
  4. Gdzie ludzie to bracia prawdziwi
  5. Narada narzędzi ciesielskich
  6. Służenie jedni drugim – przywództwo w Kościele