O czasach ostatecznych

Marka 13:32-33
„[…] lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33) Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”.

 1. Podstawowe informacje dotyczące czasów ostatecznych
 2. O czasach ostatecznych ze strony www.wieczernik.com
 3. Odkupiciel przychodzi na Syjon!
 4. Co sądzisz na temat końca świata w roku 2012?
 5. 1. Czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikrochipów? / 2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?
 6. Wykłady Henryka Turkanika o czasach ostatecznych
 7. Czasy ostateczne – YouTube
 8. Co sądzisz na temat powtórnego przyjścia Jezusa i 1000-letniego Królestwa? Jest na ten temat wiele różnych poglądów.
 9. Mam pytanie; wytłumacz mi werset z Ewangelii Mateusza 24:31. Pozdrawiam siostra….
 10. Napisz mi Twoją interpretację wersetu z Objawienia Jana 14:4
 11. Myślisz, że to przypadkowy obraz w jakim stanie powinni być oblubieniec i oblubienica kiedy się łączą na wieki?
 12. O czym mówi Jezus, że nie zdążą uczniowie obejść miast Izraela, nim On powróci?
 13. Szukam pomocy; chodzi mi o koniec świata tak jak jest opisany w Biblii. Boję się tego ucisku, boję się o siebie, o rodzinę, o moich synów