Dotyczące przymierzy

Hebrajczyków 10:16
„[…] takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je […]”.

 1. Podstawowe informacje na temat Bożych przymierzy.
  Nowe Przymierze w Panu Jezusie Chrystusie

 2. Cel obrzezania w Starym Przymierzu i jego znaczenie nowotestamentowe, wersety Pisma Świętego
 3. Dziesięcina według nauki Pisma Świętego
 4. Czy chrześcijanie powinni spożywać kiszkę
  potrawę zawierającą krew)?

 5. Czy jako chrześcijanin muszę przestrzegać praw Starego Przymierza?
 6. Stanowisko Biblii oraz zarys dziejów niedzieli jako dnia nabożeństw chrześcijańskich
 7. Którą ręką, i w którą stronę się żegnacie?
 8. Czy zachowujecie przykazanie mówiące o sabacie?
 9. Prawy chrześcijanin
 10. Moje pytanie dotyczy fragmentu z 1-szej Księgi Samuela 15:3,… Czy słowa te pochodzą od Pana Boga, którego uwielbiasz?
 11. Co oznaczają te dwie wypowiedzi: Izajasza 66:17 / Mateusza 5:19?
 12. Mam pytanie dotyczące zmiany dnia świętego przez kościół i chcę dowiedzieć się więcej prawdy zawartej w Piśmie Świętym